گیــــــــــــــــــــــــــــتـــار


۸/۶

ِ          Dm                                                 Am

جان مریم چشماتو واکن    سری بالا کن    در اومد خورشید    شد هوا سفید                  

Am  Em      Am     Em               Am        Em                Am                                                

وقت آن رسید که بریم به صحرا                     وای نازنین مریم   وای نازنین مریم

                 Dm                                                                                      Am     

جان مریم  چشماتو واکن        منو صدا کن        بشیم روونه          بریم از خونه

                                             Am              Em            Am

                                             شونه به شونه        به یاد اون روزها

                                                       Am    Em      Am   Em

                                           وای نازنین مریم     وای نازنین مریم   

   Am   Em            Am            Em                 Am                  Am

باز دوباره صبح شد     من هنوز بیدارم     ای کاش می خوابیدم     تو را خواب  میدیدم

  Am            Em     Am                  Dm                            Am

خوشه غم  توی دلم       زده جوونه دونه به دونه        دل نمیدانه چه کنه با این غم

                                                    Am      Em       Am      Em

                                               وای نازنین مریم     وای نازنین مریم   

                 Am  Em      Am                      Dm                                  Am  

بیا رسید وقت درو     مال منی از پیشم نرو     بیا سر کارمون بریم      درو کنیم گندمارو        

                                       Am                 Dm                                  Am

                 بیا رسید وقت درو     مال منی از پیشم نرو     بیا سر کارمون بریم     

                                             Am   Em   Am  Em    Am

                                                           بیا بیا نازنین مریم     نازنین مریم


برچسب‌ها: محمد نوری, جان مریم
| پنجشنبه چهاردهم بهمن ۱۳۸۹| 19:25 | شیوا |